Hur i hela friden kan en jordvall se oerhört gammal ut?

Jag menar, okej att den är sliten av väder och vind, men oerhört gammal?

Perumov och jag har inte riktigt samma begreppsvärld, märker jag.